Tema 1: Retssikkerhed

Lovgivning med tilbagevirkende kraft er betænkeligt ifht. ansøgernes retssikkerhed

http://www.ruleoflaw.dk/nyt-forslag-til-aendring-af-udlaendingeloven-med-retssikkerhedsmaessig-betaenkelig-ikrafttraedelsesbestemmelse/

Udlændingeloven af 1983 rundede ændring nr. 100 i 2014

http://menneskeret.dk/nyheder/kronik-tillykke-udlaendingeloven-100-aendringer

Udlændingeloven ændres virkelig hele tiden (mere end hver tredje måned)

http://folketidende.dk/Indland/Udlaendingelovgivning-aendres-hyppigere-end-hver-tredje-maaned/artikel/391935

Regeringen bliver ved med at stramme, så længe det giver stemmer

https://www.information.dk/indland/2016/12/nogen-stramning-afviser-paa-forhaand

Tema 2: Ghettoer

Ghettoer gør ikke indvandrere arbejdsløse

http://www.b.dk/nationalt/ny-forskning-frifinder-ghettoer-for-at-goere-indvandrere-arbejdsloese

Ghetto-retorikken skaber flere problemer, end den løser

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5538219/F%C3%B8rende-ghetto-forsker-%C2%BBDrop-nu-jeres-syge-ghettolister-Danmark%C2%AB

Kommuner med mange indvandrere har få arbejdsløse indvandrere

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/kommuner-med-mange-indvandrere-har-succes-med-jobindsatsen

Ghettoer kan faktisk ligefrem hjælpe indvandrere i arbejde

http://www.ugebreveta4.dk/ghettoer-kan-hjaelpe-indvandrere-til-et-arbejde_19956.aspx

Tema 3: Brug og misbrug af statistik

Debatten giver et vrangbillede af indvandrene

http://politiken.dk/indland/article5624656.ece

Om at forholde sig kritisk til statistikker

http://videnskab.dk/kultur-samfund/guide-8-sporgsmal-du-bor-stille-til-statistik

Danmarks Statistik retter justitsministerens brug af kriminalitetsstatistikker

https://www.information.dk/indland/2014/02/justitsministeren-bruger-misvisende-tal-kriminalitet

Hold nu op med at opdele verden (og statistikkerne) i vestlig og ikke-vestlig!

http://www.altinget.dk/artikel/paula-larrain-drop-det-politiske-begreb-ikke-vestlig

Tema 4: Myter om familiesammenføring

Til dette tema har vi lavet fem illustrationer af de mest udbredte myter om familiesammenføring…

Myte 1: Man får automatisk permanent opholdstilladelse efter en årrække

Myte 2: Familiesammenførte er den største enkeltstående udgift for Danmark

Myte 3: Stramninger af de danske regler forhindrer flygtninges familiesammenføringer

Myte 4: Ghettoer er Danmarks største integrationsproblem

Myte 5: Det er nemt at få familiesammenføring i Danmark

Advertisements